Препоръки към Столична община

Препоръки към Столична община

Предложения за подобряване на работата с граждани в Столична oбщина

Предложенията по-долу са разработени от група активно работещи по въпросите на градската среда и мобилност неправителствени организации в столицата в рамките на проведени задълбочени интервюта с експерти и представители на НПО в периода октомври-ноември 2013 г. и при отчитането на мненята, изложени в рамките на дискусията по време на форум «Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност» (19 септември 2013 г., София).

Subscribe to RSS - Препоръки към Столична община